Trang 1 trong 96 kết quả
Sắp xếp theo
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng nguyên container bằng đường biển
Tác giả: Lê Thị Vân Anh, Diệp Thị Phương Thảo(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Quy trình tổ chức theo dõi việc thực hiện các hợp đồng nhập khẩu của xí nghiệp dịch vụ cảng & cung
Tác giả: Nguyễn Phương Thảo, Diệp Thị Phương Thảo (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Khảo sát ảnh hưởng của các loại giá thể và tỷ lệ phối trộn giá thể lên khả năng sinh trưởng và ra
Tác giả: Nguyễn Thị Phương, Phan Quốc Tâm (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia- Phát triển nhanh và bền vững qua kinh nghiệm quốc tế và các địa
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (chủ nhiệm), , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 410 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 330.9597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn