Trang 1 trong 100 kết quả
Sắp xếp theo
Market potential of online food ordering service: The case of Ho Chi Minh city, Viet Nam /
Tác giả: Nguyen Thao Phuong,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 647.950285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khảo sát ảnh hưởng của các loại giá thể và tỷ lệ phối trộn giá thể lên khả năng sinh trưởng và ra
Tác giả: Nguyễn Thị Phương,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tin học chuyên ngành 2 (phần cơ bản) /
Tác giả: Nguyễn Thanh Tân,
Mô tả vật lý: 214tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 006.693
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản lý CONTAINER /
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 153 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu =
Tác giả: Hill Napoleon,
Mô tả vật lý: 314tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phân tích quy trình giao nhận vận tải tại Công ty CP đầu tư xây dựng TMDV Đức Hòa /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Ngân hàng dữ liệu /
Tác giả: Nguyễn Lê Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng quy trình và công thức thu nhận bánh tráng rế đế ứng dụng sản xuất chả giò ống kem /
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang,
Mô tả vật lý: 148tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.75
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Sản xuất vi khuẩn bacillus subtilis và lactobacillus tăng cường phân hủy thức ăn thừa tạo chế phẩm
Tác giả: Huỳnh Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Marketing căn bản /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương,
Mô tả vật lý: 194tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn