Trang 1 trong 40 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế cao ốc văn phòng Song Nguyễn /
Tác giả: Dương Vũ Trọng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế văn phòng Q6 TPHCM /
Tác giả: Võ Bá Nguyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu sử dụng đường truyền vô tuyến /
Tác giả: Phạm Thanh Hải,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 621.384196
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo dục quốc phòng - an ninh.
Tác giả: Trần Linh,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 355.007
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Dây chuyền chiết rót đống nắm và dán nhãn chai /
Tác giả: Nguyễn Lê Xuân Phong,
Mô tả vật lý: 70tr ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.895
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư đông thuận /
Tác giả: Nguyễn Quốc Phong,
Mô tả vật lý: 172 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế tối ưu phanh lưu chất từ biến xét đến các hình dạng khác nhau của vỏ phanh /
Tác giả: Phòng Cún Pẩu,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 629.246
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phụ lục :
Tác giả: Nguyễn Quốc Việt,
Mô tả vật lý: 156 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và mô phỏng cung cấp điện xí nghiệp nhựa Đô Thành /
Tác giả: Vũ Hoàng Thùy Trang,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Cao ốc văn phòng Khang Thông /
Tác giả: Trần Quốc Tuấn,
Mô tả vật lý: 185tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn