Trang 1 trong 45 kết quả
Sắp xếp theo
Quy trình kim toán tài sn c đnh và chi phí khu hao ti công ty TNHH kim toán Vit M /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán doanh thu, chi phí và xác đnh kết qu kinh doanh ti Công ty TNHH TM Kim Tín /
Tác giả: Lê Thị Hồng Nhung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán xác đnh kết qu kinh doanh ti Cty CP DV Bưu chính vin thông Sài Gòn - TT Vin thông IP /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thùy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán xác đnh kết qu hot đng kinh doanh ti Công ty TNHH SX - TM Á Châu. /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán xác đnh kết qu kinh doanh và phân phi li nhun ti công ty c phn Hu Toàn /
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Ngọc Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán bán hàng và xác đnh kết qu kinh doanh ti công ty CP đá Núi Nhơ /
Tác giả: Trịnh Thị Dương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán tiêu th và xác đnh kết qu kinh doanh ti công ty CP cơ khí Ngân Hàng /
Tác giả: Võ Duy Thùy Quyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán các nghip v thanh toán ti công ty chế biến thc phm xut khu Hùng Vương /
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Hồng,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán các khon phi thu , phi tr ti chi nhánh công ty c phn cung ng và dch v k thut
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán tài sn c đnh và phân tích tình hình s dng tài sn c đnh ti công ty c phn dch v
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Tứ Ly,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn