Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dựng nền đường ô tô /
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 625.733
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường trước và sau mùa bão lũ tại huyện Đại
Tác giả: Nguyễn Văn Dương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Công nghệ khí sinh học :
Tác giả: Nguyễn Quang Khải,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 665.776
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quang đại cương /
Tác giả: Nguyễn Thành Vấn,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , 1cm
Ký hiệu phân loại: 535
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Độc chất học và vệ sinh an toàn nông sản - thực phẩm /
Tác giả: Dương Thanh Liêm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 615.954
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn hóa dân gian làng biển Cảnh Dương /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 219tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786049305894
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn