Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quy hoạch phát triển hệ thống cây xanh đô thị ở thành
Tác giả: Nguyễn Thị Tâm,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình quản trị quảng cáo /
Tác giả: Đào Thị Minh Thanh,
Mô tả vật lý: 391tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 659.1
ISBN: 9786047915989
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Máy ép rác hữu cơ tự động sử dụng trong hộ gia đình /
Tác giả: Phan Đặng Trùng Dương,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua căn hộ của tập đoàn bất động sản Đất Xanh tại thành phố Hồ
Tác giả: Nguyễn Văn Thọ,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nệm cao su thiên nhiên trên địa bàn TP.HCM /
Tác giả: Nguyễn Đông Thành,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn lưu động tại công ty TNHH điện tử tin học Phúc Quang /
Tác giả: Nguyễn Đức Đỉnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến tại Tập đoàn Tân Á - Đại ThànhThành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Bảo Vinh,
Mô tả vật lý: 79tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phát triển hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Long An đến năm 2020 /
Tác giả: Lê Thanh Quang,
Mô tả vật lý: 114 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.926
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phát triển hoạt động Marketing-mix cho sản phẩm mũ bảo hiểm của công ty TNHH nhựa Chí Thành đến 2020
Tác giả: Lại Minh Tâm,
Mô tả vật lý: 81tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc /
Tác giả: Nguyễn Chí Bền,
Mô tả vật lý: 335tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.269597
ISBN: 9786049028816
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn