Trang 1 trong 22 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện quy trình đón tiếp và phục vụ khách của bộ phận lễ tân (Khách sạn Continental). /
Tác giả: Nguyễn Tiến Đạt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu và thiết kế các chức năng trong nhà tiện ích hơn /
Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính toán và thiết kế bộ anten xoắn dùng cho các băng tần S, C, X /
Tác giả: Nguyễn Dương Thế Nhân,
Mô tả vật lý: 86 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng /
Tác giả: Nguyễn Đạt Anh,
Mô tả vật lý: 694 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 616.075
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghiên cứu và phát triển phần mềm hỗ trợ học Luật giao thông đường bộ Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt,
Mô tả vật lý: 21 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tìm hiểu ofdm trong wimax /
Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tranh chấp và giải quyết tranh chấp hành chính về đất đai /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 37tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.043
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thiết kế văn phòng làm việc Quận Tân Bình /
Tác giả: Lê Văn Tuấn,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các yếu tô ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hành khách của các công ty dịch vụ mặt đất tại cảng hàng
Tác giả: Nguyễn Đức Tiến,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 1341820142
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế chế tạo xe mô hình sử dụng động cơ xăng 4 kì /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.25
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn