Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Cẩm nang sử dụng tính từ, trạng từ trong tiếng Anh /
Tác giả: Nguyễn Thu Huyền,
Mô tả vật lý: 202tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu thiết kế cải tạo hệ thống xử lý nước thải tập trung của 06 hộ sản xuất tinh bột sắn tại
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát , đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý môi trường cho bải chôn lấp chất thải
Tác giả: Nguyễn Thành Đức,
Mô tả vật lý: 125 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xác định kết quả kinh doanh tại CT TNHH May Mặc Thiên Hà Phát /
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
The impact of corporate culture to employee satisfaction model building at southern Viet Nam
Tác giả: Tran Thi Thanh Huyen,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Dự định khởi nghiệp bằng phương thức nhượng quyền thương mại của sinh viên Trường Đại học Công nghệ
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Thúy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Sinh hóa cơ bản.
Tác giả: Nguyễn Đình Huyên,
Mô tả vật lý: 19tr. ; , 225cm
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tín ngưỡng thờ cúng thần Lúa của người Hrê tại xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định /
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuyên,
Mô tả vật lý: 179tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
ISBN: 9786047846740
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cấu trúc câu tiếng Anh /
Tác giả: Nguyễn Thu Huyền,
Mô tả vật lý: 254tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn hóa cổ truyền của người Hrê ở huyện An Lão tỉnh Bình Định /
Tác giả: Nguyễn Xuân Nhân,
Mô tả vật lý: 391tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786049027680
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn