Trang 1 trong 43 kết quả
Sắp xếp theo
Tính tóan thiết kế h thng x lý nưc thi tp trung KCN Hi Sơn, Đc Hòa, Long An /
Tác giả: Nguyễn Thị Điệp,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Quy trình t chc theo dõi vic thc hin các hp đng nhp khu ca xí nghip dch v cng & cung
Tác giả: Nguyễn Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng và gii pháp nâng cao hiu qu quy trình giao nhn hàng nguyên container bng đưng bin
Tác giả: Lê Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
GIao din PC vi các KIT vi điu khin qua cng COM /
Tác giả: Đặng Minh Điệp,
Mô tả vật lý: 78 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Chiến lưc và chính sách kinh doanh /
Tác giả: Nguyễn Thị Liên Diệp,
Mô tả vật lý: 488tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
S hài lòng ca sinh viên v cht lưng dch v đào to đi hc chính quy các trưng đi hc ti
Tác giả: Phan Nguyễn Bảo Duyên,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Marketing căn bn /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương,
Mô tả vật lý: 194tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Ph cng - hưng - t ht nhân.
Tác giả: Trần Đình Sơn,
Mô tả vật lý: 222 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 538.362
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu marketing /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương,
Mô tả vật lý: 148tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đa lý kinh tế - xã hi Châu Á /
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến,
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 330.95
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn