Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu marketing /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Marketing trực tiếp /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương,
Mô tả vật lý: 116tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu Marketing /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương,
Mô tả vật lý: 148tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Marketing căn bản /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương,
Mô tả vật lý: 198tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Marketing căn bản /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương,
Mô tả vật lý: 194tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tìm hiểu việc xây dựng một số văn bản cho hệ thống quản lý lượng theo HACCP đối với dây chuyền sản
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Diệp,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Marketing căn bản /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương,
Mô tả vật lý: 194tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hành vi tiêu dùng /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương,
Mô tả vật lý: 160tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu marketing /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương,
Mô tả vật lý: 148tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hành vi tiêu dùng /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương,
Mô tả vật lý: 164tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn