Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Quy trình tổ chức theo dõi việc thực hiện các hợp đồng nhập khẩu của xí nghiệp dịch vụ cảng & cung
Tác giả: Nguyễn Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chiến lược và chính sách kinh doanh /
Tác giả: Nguyễn Thị Liên Diệp,
Mô tả vật lý: 488tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Chiến lược và chính sách kinh doanh /
Tác giả: Nguyễn Thị Liên Diệp,
Mô tả vật lý: 488tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn