Trang 1 trong 35 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên năm 4 ngành quản trị khách sạn về
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Phượng,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu ảnh hưởng nông độ khóa đa lượng đến sự hình thành và phát triển chồi lan PHALAENOPSIS
Tác giả: Đào Thị Lý,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản lý điểm sinh viên theo hệ đào tạo tín chỉ cho trường đại học Kỹ Thuật Công Nghệ /
Tác giả: Cao Tùng Anh,
Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu mô hình ứng dụng WEB dùng JAVA WEB SERVER,XML-Xây dựng chương trình luyện thi Toefl trên
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Đào,
Mô tả vật lý: 66 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình đo đạc /
Tác giả: Trần Thị Sinh,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 526.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách quốc tế về chất lượng dịch vụ du lịch
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Vẹn,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Sự tác động của chất lượng dịch vụ đào tạo đến thương hiệu trường đại học thông qua sự hài lòng của
Tác giả: Trần Gia Anh,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng tại trung tâm điện máy tiêu dùng ở
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Đào,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Rủi ro pháp lý khi khởi nghiệp /
Tác giả: Đạo Thị Ánh Nguyệt,
Mô tả vật lý: 49tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của các chương trình liên kết với nước ngoài tại TP. HCM
Tác giả: Huỳnh Thị Mộng Thảo,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn