Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Cải thiện điều kiện nuôi cấy serratia marcescens SH1 và phương pháp thu hồi sắc tố Prodigiosin từ
Tác giả: Hồ Thị Bích Phương,
Mô tả vật lý: 122tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực hành công nghệ sản xuất nguyên liệu thực phẩm /
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cải thiện điều kiện nuôi cấy Serratia mercescens SH1 và phương pháp thu hồi sắc tố Prodigiosin từ
Tác giả: HồThị Bích Phương,
Mô tả vật lý: 125tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Sinh học phân tử và tế bào /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương,
Mô tả vật lý: 264tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sinh học phân tử tế bào /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương,
Mô tả vật lý: 254tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn