Trang 1 trong 36 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá tác động môi trường dự án bệnh viện phụ sản chất lượng cao Phương Nam /
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Sinh học phân tử tế bào /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương,
Mô tả vật lý: 254tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 572.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế bộ điều khiển MPPT sử dụng phương pháp tìm kiếm trực tiếp cho hệ Pin quang điện /
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Liên,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.31244
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng Tòa án – Thực tiễn tại tỉnh Long An /
Tác giả: Phan Ngọc Minh Thanh,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 347
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên năm 4 ngành quản trị khách sạn về
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Phượng,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tố ưu hóa quá trình tách chiết anthocyanin từ hoa bụt giấm, khảo sát khả năng kháng oxy
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Cúc,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tác động của một số thông tin báo cáo tài chính đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán TP.HCM
Tác giả: Huỳnh Thị Bích Phượng,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Pháp luật về hoạt động chuyển giá tại Việt Nam /
Tác giả: Lê Hoàng Thúy,
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam /
Tác giả: Trần Nguyễn Ngọc Bạch,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.086
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng trụ sở khu phố 2 số 921/10 đường 30/4 - phường 11-
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thuy,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH