Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao hiệu quả việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại
Tác giả: Nguyễn Đan Tuyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân lập và tuyển chọn các chủng Bacillus ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp /
Tác giả: Quách Hồng Thúy,
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.362
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát khả năng đối kháng của các chủng nấm trichoderma với nấm gây bệnh đốm trắng trên cây thanh
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Tuyền,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5677
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tuyển chọn các chủng Trichoderma đối kháng nấm bệnh trên cây thanh long và tăng cường quá trình ủ
Tác giả: Thái Quốc Đông,
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5677
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ tại chi
Tác giả: Lê Thị Ngọc Tuyền,
Mô tả vật lý: 142 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu tạo chế phẩm Nucleopolyhedrosis virus (NPV) để phòng trừ sâu khoang Spodoptera litura /
Tác giả: Lâm Mỹ Tuyền,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.2436
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Sản xuất chế phẩm nấm paecilomyces lilacinus phòng trừ tuyến trùng meloidogyne sp. gây hại trên cây
Tác giả: Đinh Thành Hiếu,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát sự tồn tại của gen kháng kháng sinh trong nước thải ở một số bệnh viện Tp. Hồ Chí Minh /
Tác giả: Hoàng Ngọc Hiếu,
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 615.329
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn