Trang 1 trong 69 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiểu kỹ thuật trải phổ trong CDMA /
Tác giả: Nguyễn Trọng Hải,
Mô tả vật lý: 137 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiệu quả phòng trừ của CHITOSAN đối với tuyến trùng hạt tiêu tại Bình Phước /
Tác giả: Trương Kim Trọng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chứng thực trong thương mại điện tử /
Tác giả: Nguyễn Nam Hải,
Mô tả vật lý: 316tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Phân lập và tuyển chọn các chủng Bacillus spp. ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp /
Tác giả: Quách Hồng Thúy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.37
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Xây dựng chuỗi thí nghiệm xung dùng cổng Logic /
Tác giả: Nguyễn Trọng Hải,
Mô tả vật lý: 43tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Phân lập các loài vi nấm kí sinh trên nấm Linh chi và đánh giá khả năng đối kháng nấm bệnh gây hại
Tác giả: Nguyễn Thái Minh Hiếu,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đi xe buýt trong thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Lê Thị Hồng Uyên,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu sản xuất chế phẩm nấm Paecilomyces sp để phòng trừ một số loài sâu hại cây trồng /
Tác giả: Đỗ Anh Duy,
Mô tả vật lý: 105tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ứng dụng nấm trichoderma trong quản lý nấm gây bệnh đốm trắng trên thanh long tại Bình Thuận /
Tác giả: Huỳnh Lê Trúc Giang,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5677
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kỹ thuật số /
Tác giả: Võ Thị Bích Ngọc,
Mô tả vật lý: 248tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn