Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Phân lập và sản xuất chế phẩm nấm paecilomyces phòng trừ một số loài sâu hại cây trồng /
Tác giả: Đỗ Anh Duy,
Mô tả vật lý: 154tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Phân lập và sản xuất chế phẩm nấm paecilomyces sp phòng trừ một số loài sâu hại cây trồng /
Tác giả: Đỗ Anh Duy,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Phân lập nấm Paecilomyces spp. và xác định một số đặc điểm sinh học, khả năng phòng trừ bọ phấn
Tác giả: Phùng Lê Kim Yến,
Mô tả vật lý: 133tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn