Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Sản xuất phân bón lá từ phụ phế phẩm nông nghiệp /
Tác giả: Phạm Thị Yến Loan,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Sản xuất phân bón từ phế phẩm nông nghiệp /
Tác giả: Phạm Thị Yến Loan,
Mô tả vật lý: 69tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 631.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn