Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Tăng cường quảng bá thương hiệu SCOTCH-BRITE tại thị trường Việt Nam /
Tác giả: Lê Hoài Châu,
Mô tả vật lý: 63 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân BIDV Sóc Trăng giai đoạn 2011-2013 /
Tác giả: Văn Thị Hoài Thương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Thương,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu sản xuất gạo mầm từ gạo lứt nương Tây Nguyên và ứng dụng sản xuất trà gạo mầm /
Tác giả: Trần Thị Hoài Thương,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 663.94
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bước đầu xây dựng cơ sở tài liệu lý thuyết cho phương pháp xử lý nước thải bằng vi sinh vật hiếu khí
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Thương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ngâm, ủ gạo lứt huyết rồng và gạo lứt nương Tây Nguyên
Tác giả: Trần Thị Hoài Thương,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 663.94
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phó từ tiếng Nhật /
Tác giả: Nguyễn Trí Dũng,
Mô tả vật lý: 42tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 495.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Đánh giá sự cần thiết của những yếu tố ưu tiên khi thực hiện e-commerce nhằm nâng cao năng lực cạnh
Tác giả: Lê Đức Tạ Dũng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số biểu thị ý nghĩa "trước khi", "trong khi", "sau khi" trong tiếng Nhật /
Tác giả: Cao Thị Hoài Thương,
Mô tả vật lý: 32tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 495.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn