Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ bùn thải nhà máy chế biến và đóng hộp thủy sản Hương Giang bằng
Tác giả: Huỳnh Lê Kim Ngân , Nguyễn Thị Thanh Phượng(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các nhân tố tác động đến sự bất cân xứng thông tin của các doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết
Tác giả: Nguyễn Kim Thủy, Trần Anh Tuấn (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 74 ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiện trạng môi trường không khí và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí thị
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thúy, Tô Thị Hằng (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thùy, Nguyễn Xuân Trường (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện nhập khẩu của Công ty TNHH Spitfire
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Diệp, Phạm Thị Kim Dung(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu
Tác giả: Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Minh Hà (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kế toán doanh thu-chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH vải sợi thời trang Kim
Tác giả: Trần Thị Diễm Thùy, Nguyễn Công Đề (GVHD),
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Kế toán tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM DV du lịch LYS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Anh, Ngô Thị Mỹ Thúy (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Kiểm toán chi phí hoạt động trong tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất /
Tác giả: Huỳnh Thị Kim Thúy, Nguyễn Thành Kim Dung (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn