Trang 1 trong 22 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thùy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu ảnh hưởng của các dung dịch nano, hệ thống nuôi cấy lỏng, đèn LED, đến quá trình
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Kế toán tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM DV du lịch LYS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy in 3D kim loại /
Tác giả: Phạm Văn Quang,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu chả giò dưới góc nhìn khoa học. /
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện nhập khẩu của Công ty TNHH Spitfire
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Diệp,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu
Tác giả: Trần Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP vận tai và dịch vụ hàng hải /
Tác giả: Nguyễn Thanh Thùy Dương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế hệ thống đèn LED cải tiến và hệ thống thủy canh in vitro trong nhân cây lan Hoàng
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu về công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí tại các trường đại học ngoài công lập trên
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn