Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Tp.HCM /
Tác giả: Nguyễn Thị Lin,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kế tóan luân chuyển hàng hóa tại công ty TNHH Thần Nông /
Tác giả: Nguyễn Thị Lin,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kết cấu bê tông cốt thép phần cấu kiện cơ bản /
Tác giả: Khổng Trọng Toàn,
Mô tả vật lý: 196tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kết cấu bêtông cốt thép phần cấu kiện cơ bản /
Tác giả: Khổng Trọng Toàn,
Mô tả vật lý: 204tr ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn