Trang 1 trong 58 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý tài sản bị mất cắp và thông báo tìm thấy trên Website /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Loan,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích tình hình doanh thu và lợi nhuận của Cty TNHH Jollibee năm 2010 - 2014 /
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Loan,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Sản xuất phân bón lá từ phụ phế phẩm nông nghiệp /
Tác giả: Phạm Thị Yến Loan,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Vinacafe - KCN Biên Hòa I - Đồng Nai /
Tác giả: Nguyễn Đức Cảnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản lý dự án /
Tác giả: Cao Hào Thi,
Mô tả vật lý: 162tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN: 9786047333349
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Công nghệ may 5 :
Tác giả: Võ Phước Tấn,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 646.4072
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xây dựng chương trình ứng dụng quản lý hoạt động của Fafilm TPHCM /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Loan,
Mô tả vật lý: 71 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán ngân hàng :
Tác giả: Nguyễn Thị Loan,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657.8333
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tìm hiểu về những biểu tượng may mắn trong nền văn hóa của Nhật Bản /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 33tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 306.0952
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Giáo trình nguyên lý thẩm định giá /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 270tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 332.63221
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn