Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Tính tóan thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến sữa Công ty TNHH CP Việt Nam tại khu
Tác giả: Nguyễn Đức Cảnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty TNHH Ornapaper Việt Nam -Nhà máy sản xuất
Tác giả: Võ Thị Đăng Khoa,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy công ty CP giấy An Bình - Bình
Tác giả: Ngô Thị Kim Huệ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn