Trang 1 trong 88 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 5 yếu tố giác quan đến hành vi mua không dự tính của khác hàng trường
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phạm Thanh Hương,
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin và viễn thông của trung tâm công nghệ thông tin và
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương, Võ Tuấn Phong (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát
Tác giả: Đào Thị Kiều Trinh, Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên công ty cổ phần tư vấn - thương
Tác giả: Nguyễn Thị Viên , Nguyễn Thanh Dương (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích hiệu quả của kinh tế - tài chính dự án đầu tư siêu thị BD Mart Sóng Thần của doanh nghiệp
Tác giả: Đoàn Thị Khánh Linh, Nguyễn Quỳnh Tứ Ly giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu một vài yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chưng cất tinh dầu vỏ quýt và thí nghiệm tác dụng
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết mai, Nguyễn Thị Thu Hương (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn