Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu hot đng sn xut kinh doanh ca công ty CP Mai Thành /
Tác giả: Trần Thị Cẩm Loan,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích và thiết kế h thng qun lý tài sn b mt cp và thông báo tìm thy trên Website /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Loan,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Gii pháp hoàn thin hot đng kinh doanh logistics ti công ty Giao nhn và Thương mi Bình Phương
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Loan,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nâng cao năng lc cnh tranh ti công ty TNHH xây dng và thương mi Tưng Vy /
Tác giả: Võ Thị Kim Loan,
Mô tả vật lý: 106 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Giáo trình câu chuyn truyn thanh /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Thu,
Mô tả vật lý: 319tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 791.44
ISBN: 9786047347599
Bộ sưu tập: Sách tham kho
nh hưng ca phong cách lãnh đo đến mc đ tha mãn công vic ca nhân viên ti tng công ty Đin
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii quyết tranh chp kinh doanh thương mi ti tòa án nhân dân thành ph H Chí Minh thc trng và
Tác giả: Lê Thị Bích Loan,
Mô tả vật lý: 48tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn