Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh logistics tại công ty Giao nhận và Thương mại Bình Phương
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Loan,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP Mai Thành /
Tác giả: Trần Thị Cẩm Loan,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý tài sản bị mất cắp và thông báo tìm thấy trên Website /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Loan,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Tường Vy /
Tác giả: Võ Thị Kim Loan,
Mô tả vật lý: 106 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và
Tác giả: Lê Thị Bích Loan,
Mô tả vật lý: 48tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình câu chuyện truyền thanh /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Thu,
Mô tả vật lý: 319tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 791.44
ISBN: 9786047347599
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến mức độ thỏa mãn công việc của nhân viên tại tổng công ty Điện
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn