Trang 1 trong 35 kết quả
Sắp xếp theo
Kế toán tài chính (phần 3) /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng TM DV Việt Song Long /
Tác giả: Nguyễn Thị Luyến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án /
Tác giả: HàThị Ngọc Trâm,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 347
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán tài chính phần 3 /
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm,
Mô tả vật lý: 140tr . ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xây dựng mô hình trạm trộn bêtông điều khiển bằng PLC /
Tác giả: Đỗ Phạm Hoàng,
Mô tả vật lý: 73 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán tài chính phần 2 /
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm,
Mô tả vật lý: 140tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán tài chính phần 4 /
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm,
Mô tả vật lý: 146tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bước đầu nghiên cứu quy trình sản xuất bánh Cookie Chocolate chip /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Trâm,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán tài chính phần 1 /
Tác giả: Dương Thị Hà Mai Trâm,
Mô tả vật lý: 172tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán tài chính.
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm,
Mô tả vật lý: 170tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn