Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
Bưc đu nghiên cu quy trình sn xut bánh Cookie Chocolate chip /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Trâm,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng và gii pháp nâng cao hiu qu quy trình giao nhn hàng nguyên container bng đưng bin
Tác giả: Lê Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nguyên lý Marketing /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Trang,
Mô tả vật lý: 278 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nguyên lý marketing /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Trang,
Mô tả vật lý: 298tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
H thng bài tp thiết kế trang phc 4 /
Tác giả: Võ Phước Tấn,
Mô tả vật lý: 167 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 687.042
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kho sát các điu kin trích ly và phân tích thành phn kháng oxy hóa ca dch trích lipid t rong
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu thc trng ô nhim và đ xut bin pháp bo v môi trưng phù hp cho các cơ s sn xut
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kế toán xác đnh kết qu hot đng kinh doanh ti công ty c phn thương mi phát trin d án Mai
Tác giả: Lê Thị Thu Hà,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng và đ xut gii pháp nâng cao hiu qu qun lý h thng dch v thu gom, x lý
Tác giả: Bùi Thị Mai,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao hiu qu vic thc hin th tc hi quan đin t đi vi hàng hóa xut nhp khu thương mi
Tác giả: Nguyễn Đan Tuyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn