Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống dịch vụ thu gom, xử lý
Tác giả: Bùi Thị Mai,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu thực trạng các mô hình thương mại bán lẻ: Trường hợp nghiên cứu ngành hàng tiêu dùng tại
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Các biện pháp khắc phục trong trường hợp bên bán vi phạm hợp đồng theo quy định của Công ước Vienna
Tác giả: Bùi Thị Thùy Trang,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.087
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH