Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình nghiên cứu thị trường /
Tác giả: Nguyễn Đình Thọ,
Mô tả vật lý: 259tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.83
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu khoa học Marketing :
Tác giả: Nguyễn Đình Thọ,
Mô tả vật lý: 487tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.83
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nguyên lý Marketing /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Trang,
Mô tả vật lý: 278 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn