Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ rừng tại khu vực dự kiến khai
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tác động giữa nắm giữ tiền mặt và giá trị doanh nghiệp của các công ty thực phẩm niêm yết trên thị
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản lý viễn thông các khái niệm cơ bản /
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Huyền,
Mô tả vật lý: 129 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 384.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Dự định khởi nghiệp bằng phương thức nhượng quyền thương mại của sinh viên Trường Đại học Công nghệ
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Thúy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành
Tác giả: Nguyễn Thị Thương Huyền,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.401
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Văn hóa ẩm thực của người Tu Dí (huyện Mường Khương-tỉnh Lào Cai) /
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Tú,
Mô tả vật lý: 317tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.109597
ISBN: 9786045015483
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Evaluating the textbook “law” a study at faculty of law- Ho Chi Minh city university of technology /
Tác giả: Nguyen Huyen Quang,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 371.32
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố hữu ích của việc sử dụng smartphone ảnh hưởng đến hoạt động học tập của sinh viên các
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 371.33
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tính toán, thiết kế trạm xử lý nước cấp xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương niên hạn thiết
Tác giả: Phạm Thị Tình,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước của các UBND xã trên địa
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn