Trang 1 trong 47 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp phát triển khu du lịch sinh thái Cồn Thới Sơn /
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thơ,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản lý và sử dụng đất đô thị ở Tp. Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp /
Tác giả: Nguyễn Thị Lương,
Mô tả vật lý: 301 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 354.35
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phát triển sản phẩm cho thị trường chứng khoán tại Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2017 /
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Trâm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng tài chính tại công ty cổ phần xây dựng Huynh Đệ /
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Factors that affect online shopping decision on home appliances of consumers in Ho Chi Minh city /
Tác giả: Le Thi Phuong Trang,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá căn hộ chung cư tại Thàn phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Lê Thị Hồng Trang,
Mô tả vật lý: 123tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.63243
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống dịch vụ thu gom, xử lý
Tác giả: Bùi Thị Mai,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ rừng tại khu vực dự kiến khai
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát thực trạng nước đá tại Thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Thu,
Mô tả vật lý: 30 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 641.863
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn