Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình tạo hạt, bảo quản và nảy mầm của hạt nhân tạo đối với
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Trâm,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo hạt, bảo quản và nảy mầm của hạt nhân tạo đối với
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Trâm,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thực hành hóa hữu cơ dược /
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Trâm,
Mô tả vật lý: 38tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 615.19
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực hành hóa hữu cơ dược /
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Trâm,
Mô tả vật lý: 38tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 615.19
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn