Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Khảo sát ảnh hưởng của AgNO3, chitosan, 2, 4-d và thiết kế hệ thống đèn led (light emitting diodes)
Tác giả: Nguyễn Hồ Ngọc Bích,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Ảnh hưởng giá xăng dầu 2009 - 2015 đến nguồn thu ngân sách Việt Nam /
Tác giả: Ngô Ngọc Nguyên Thảo,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.154
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu ảnh hưởng của các elicitor, hệ thống led cải tiến, môi trường hai lớp đến quá trình nhân
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 103tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu ảnh hưởng của các elicitor, hệ thống LED cải tiến, môi trường hai lớp đến quá trình nhân
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến dự toán ngân sách của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn
Tác giả: Ngô Ngọc Nguyên Thảo,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly tinh dầu từ lá ngải cứu (artemisia vulgaris
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu ảnh hưởng của các Elicitor, hệ thống LED cải tiến, môi trường hai lớp đến quá trình nhân
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố và hệ thống led đến quá trình nhân giống, tạo củ in vitro của
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn