Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP Mai Thành /
Tác giả: Trần Thị Cẩm Loan,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Dò tìm cộng đồng trong mạng xã hội sử dụng kỹ thuật đồ thị /
Tác giả: Vũ Ngọc Ngà,
Mô tả vật lý: 62tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 006.754
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Xây dựng chương trỉnh ứng dụng quản lý hoạt động của Fafilm TPHCM /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Loan,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Solution to improve the short term lending at Navibank /
Tác giả: Bui Thi Phi Loan,
Mô tả vật lý: 26tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.1753
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Truyền động điện và trang bị điện với Module điều khiển lập trình S7 - VISU - WINCC /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Loan,
Mô tả vật lý: 255tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu khả năng kháng Oxy hóa và tác dụng giảm rối loạn Lipid huyết tương của chiết Ethanol từ
Tác giả: Lê Hoàng Khải,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Xây dựng chương trình ứng dụng quản lý hoạt động của Fafilm TPHCM /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Loan,
Mô tả vật lý: 71 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn