Trang 1 trong 39 kết quả
Sắp xếp theo
Hiệu quả hoạt động kinh doanh trà tại công ty TNNN Tâm Châu /
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế phân xưởng sản xuất nước cam ép /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm + , Bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Các nhân tố tác động đến kết quả học tiếng Nhật /
Tác giả: Hoàng Hồng Thúy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 495.607
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật /
Tác giả: Đoàn Thị Tố Uyên,
Mô tả vật lý: 284tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 651.75
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Giải pháp phát triển “phong trào sinh viên 5 tốt” cho sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Nguyên,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 378.1981
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu quy trình chế biến nước rong sụn lô hội đóng chai. /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Thảo Ly,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu sự hài lòng của doanh nghiệp đối với việc kê khai thuế qua mạng trên địa bàn Quận 7 -
Tác giả: Ngô Ngọc Nguyên Thảo,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Hóa hữu cơ :
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thảo,
Mô tả vật lý: 93 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 547
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Marketing căn bản /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương,
Mô tả vật lý: 194tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giải pháp phát triển "phong trào sinh viên 5 tốt" cho sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường đại
Tác giả: Võ Ngọc Đoan Trinh,
Mô tả vật lý: 33tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 371.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn