Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Tạo động lực làm việc cho viên chức và người lao động tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật quận 12
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu sản xuất và đánh giá hiệu quả trừ bọ phấn trắng (bemisia tabaci) và rầy xanh (amrasca
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH