Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Quản trị kênh phân phối cà phê của công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát hiện trạng sử dụng nguồn tài nguyên nước ở sông Ba thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai và đề xuất
Tác giả: Vũ Thị Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quy trình kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tại công ty TNHH kiểm toán Việt Mỹ /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại NH TMCP Sài gòn Thương tín Sacombank -
Tác giả: Vũ Thị Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phát triển sản phẩm cho thị trường chứng khoán tại Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2017 /
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tìm hiểu về công nghệ sản xuất kẹo cao su ( Chewing gum). /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tạo động lực làm việc cho viên chức và người lao động tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật quận 12
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thủ tục thành lập và đăng kí doanh nghiệp. Lý luận và thực tiễn /
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu sản xuất và đánh giá hiệu quả trừ bọ phấn trắng (bemisia tabaci) và rầy xanh (amrasca
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thực trạng công tác kế toán các khoản phải thu - các khoản phải trả tại Công ty Cổ phần Thiết bị văn
Tác giả: Đặng Thị Quỳnh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH