Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
To đng lc làm vic cho viên chc và ngưi lao đng ti trưng trung cp kinh tế k thut qun 12
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu sn xut và đánh giá hiu qu tr b phn trng (bemisia tabaci) và ry xanh (amrasca
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn