Trang 1 trong 55 kết quả
Sắp xếp theo
Mt s gii pháp nhm hoàn thin hot đng Marketing- Mix ti công ty c phn đu tư và dch v Đt
Tác giả: Lê Thị Thùy Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán tài chính phn 2 /
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm,
Mô tả vật lý: 140tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán tài chính.
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm,
Mô tả vật lý: 170tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lp báo cáo kinh tế k thut công trình xây dng tr s khu ph 2 s 921/10 đưng 30/4 - phưng 11-
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thuy,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán tài chính phn 3 /
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm,
Mô tả vật lý: 140tr . ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công ngh sinh hc môi trưng.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 449 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu tng hp xanh nano trong gel nha đam và ng dng trong to màng kháng khun /
Tác giả: Huỳnh Trần Thùy Dương,
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 10cm
Ký hiệu phân loại: 579.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán tài chính phn 1 /
Tác giả: Dương Thị Hà Mai Trâm,
Mô tả vật lý: 172tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xác đnh kết qu hot đng sn xut kinh doanh ti công ty TNHH Vit Hóa Nông /
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng và các gii pháp nâng cao biu qu nghip v giao nhn hàng hoá xut nhp khu bng đưng
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Ái,
Mô tả vật lý: 85 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn