Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ hàng nhập khẩu
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Nga,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi công công trình dân dụng của các công ty xây dựng
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thúy,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0681
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khảo sát mức độ thủy phân Phosphorus của dịch chế enzyme tiêu háo cá tra kết hợp với enzyme phytase
Tác giả: Võ Thị Tố Nga,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng tự sát ở Nhật Bản /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 21tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 306.0952
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Khảo sát mức độ thủy phân của dịch chiết Enzyme tiêu hóa cá tra kết hợp với Enzyme Phytase thương
Tác giả: Võ Thị Tố Nga,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Dò tìm cộng đồng trong mạng xã hội sử dụng kỹ thuật đồ thị /
Tác giả: Vũ Ngọc Ngà,
Mô tả vật lý: 62tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 006.754
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Mua bán, sáp nhập công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Nga,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.16
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giáo trình khoa học hàng hóa :
Tác giả: Phan Thị Thúy,
Mô tả vật lý: 462tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.02
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn