Trang 1 trong 17 kết quả
Sắp xếp theo
Khảo sát đánh giá hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt và đề xuất các giải pháp cung cấp nước sạch
Tác giả: Phạm Thị Thu Thảo, Nguyễn Ngọc Thiệp giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng nguyên container bằng đường biển
Tác giả: Lê Thị Vân Anh, Diệp Thị Phương Thảo(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Phân tích thực trạng kinh doanh xuất khẩu mặt hàng vali, túi xách của công ty PungKook Sai Gon II
Tác giả: Phạm Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Thu Thảo (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container (FCL)
Tác giả: Từ Thị Thảo Dung, Trần Thị Trang (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Phân tích thực trạng và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn cho hoạt động quản trị nguồn
Tác giả: Nguyễn Khánh Duy, Diệp Thị Phương Thảo (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu thực trạng các mô hình thương mại bán lẻ trường hợp nghiên cứu ngành hàng tiêu dùng tại
Tác giả: Huỳnh Bảo Nghi, Nguyễn Thị Thảo, Trần Tiến Tùng,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.87
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cơ điện lanh
Tác giả: Nguyễn Hữu Thịnh, Diệp Thị Phương Thảo (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Quy trình giao nhận xuất nhập khẩu và thực trạng họat động kinh doanh tại công ty Advance Logistics
Tác giả: Phan Phương Uỵên Thảo, TH, S Nguyễn Thị Len giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 86 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn