Trang 1 trong 65 kết quả
Sắp xếp theo
Khảo sát và thiết kế phân xưởng đường hóa của nhà máy bia hơi năng suất 10 triệu lít / năm /
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình,
Mô tả vật lý: 106 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 663.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của bệnh viện An Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Võ Thị Việt Thùy,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế cung cấp điện cho công ty may Hòa Bình /
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy,
Mô tả vật lý: 114 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 621.31
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quy hoạch phát triển hệ thống cây xanh đô thị ở thành
Tác giả: Nguyễn Thị Tâm,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích các nhân tố tác động đến khả năng thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nâng cao kết quả thu thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế quận Bình Thạnh /
Tác giả: Nguyễn Thị Hiến,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2417
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu chung cư Mỹ Đức (Q.Bình Thạnh) /
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Việt,
Mô tả vật lý: 372 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3191
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh logistics tại công ty Giao nhận và Thương mại Bình Phương
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Loan,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Cách soạn thảo văn bản giao dịch thương mại /
Tác giả: Phan Thanh Lâm,
Mô tả vật lý: 160tr ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 651.75
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn