Trang 1 trong 70 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao hiệu quả việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại
Tác giả: Nguyễn Đan Tuyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Văn hóa Rơ Măm /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngân,
Mô tả vật lý: 563tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786047026432
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hình tượng người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang,
Mô tả vật lý: 166tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786047010806
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Xây dựng quy trình và công thức thu nhận bánh tráng rế đế ứng dụng sản xuất chả giò ống kem /
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang,
Mô tả vật lý: 148tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.75
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân lập nấm Paecilomyces spp. và xác định một số đặc điểm sinh học, khả năng phòng trừ bọ phấn
Tác giả: Phùng Lê Kim Yến,
Mô tả vật lý: 133tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Cẩm nang kháng kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp tại Hoa Kỳ /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang,
Mô tả vật lý: 188tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 382
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thực trạng công tác kế toán các khoản phải thu - các khoản phải trả tại Công ty Cổ phần Thiết bị văn
Tác giả: Đặng Thị Quỳnh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở sản xuất
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thư tín giao dịch /
Tác giả: Trần Thị Trang,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 651.75
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cơ sở thiết kế trang phục /
Tác giả: Hoàng Ái Thư,
Mô tả vật lý: 157 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 687.042
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn