Trang 1 trong 20 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của xí
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng sử dụng đất quận 4, TP.HCM và đề xuất các giải pháp sử dụng đất đai hợp lý đến
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phát triển quản trị nhân sự tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thị AIA (Việt Nam). /
Tác giả: Nguyễn Phước Anh Trâm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng cà phê tại chuỗi cửa hàng cà phê Trung Nguyên trên địa
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trâm,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một trăm bài luận mẫu tiếng Anh :
Tác giả: Nguyễn Thanh Chương,
Mô tả vật lý: 211 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428.
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu về bộ môn vẽ thời trang /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 746.92
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của sinh viên các trường đại học ngoài công lập tại TP.HCM
Tác giả: Nguyễn Hữu Cảnh,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 378.17
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên năm 4 ngành quản trị khách sạn về
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Phượng,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tục thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu của người Hoa ở Đà Nẵng /
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Trâm,
Mô tả vật lý: 183 tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.4109597.
ISBN: 9786049775925
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sự tác động của chất lượng dịch vụ đào tạo đến thương hiệu trường đại học thông qua sự hài lòng của
Tác giả: Trần Gia Anh,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn