Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm nước khoáng tại công ty TNHH Lavie chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh /
Tác giả: Võ Minh Thiện,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu tại Ngân hàng Á Châu , chi nhánh
Tác giả: Trương Nguyên An,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ CSKH tại ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhanh Trường Chinh
Tác giả: Trần Khánh Phượng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh (Maritime
Tác giả: Huỳnh Phước Mai Phượng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng các công cụ quản lý chất lượng tại tập đoàn FPT /
Tác giả: Nguyễn Thị Yến Chi,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Ảnh hưởng của công ước viên 1980 đến các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam
Tác giả: Lê Thị Hồng Yến,
Mô tả vật lý: 51tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.087
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích, đánh giá và các giải pháp hoàn thiện hoạt động vốn bằng tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng
Tác giả: Đinh Thị Lan Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Phát
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Trinh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank - chi nhánh Huyện
Tác giả: Nguyễn Thị Yến Nhi,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ internet banking của sinh viên đang
Tác giả: Nguyễn Thị Hằng,
Mô tả vật lý: 37tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH