Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải hộ gia đình bằng công nghệ bãi lọc ngầm dòng chảy đứng kết hợp
Tác giả: Nguyễn Thụy Thảo Quỳnh,
Mô tả vật lý: 101tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu xử lý nước thải hộ gia đình bằng công nghệ bãi lọc kết hợp canh tác rau sạch quy mô hộ
Tác giả: Nguyễn Vy Khanh,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn