Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Ứng dụng tin học trong sản xuất chương trình phát thanh /
Tác giả: Nguyễn Quốc Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.3820285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tìm hiểu về phân loại văn bản và xây dựng chương trình ứng dụng /
Tác giả: Phan Thanh Bình,
Mô tả vật lý: 78 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu C# và viết chương trình ứng dụng với Webservice /
Tác giả: Lê Phước Hùng,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chương trình quản lý lương cho Bưu điện trung tâm Sài Gòn qua mạng Internet /
Tác giả: Nguyễn Thành Phương,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một trăm bài luận mẫu tiếng Anh :
Tác giả: Nguyễn Thanh Chương,
Mô tả vật lý: 211 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428.
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tìm hiểu ước lượng dự án phần mềm với Cocomo II và xây dựng chương trình ứng dụng /
Tác giả: Đoàn Thanh Thuý,
Mô tả vật lý: 79 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hướng dẫn sử dụng các chương trình tính kết cấu /
Tác giả: Nguyễn Mạnh Yên,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản trị học đại cương /
Tác giả: NguyễnQuang Chương,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 9786049502514: c35000
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tìm hiểu rup và viết chương trình ứng dụng quản lý thông tin dự án phần mềm /
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Tú,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu Information Extraction và Gate từ đó viết chương trình ứng dụng /
Tác giả: Nguyễn Chánh Thành,
Mô tả vật lý: 107 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn