Trang 1 trong 34 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hiện trạng và đề xuất chương trình nâng cao năng lực quản lý môi trường cho các doanh
Tác giả: Lê Thành Tài, Nguyễn Công Hào (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.408
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu xây dựng chương trình phân loại rác tại nguồn áp dụng chợ phước hòa xã Long phước, huyện
Tác giả: Nguyễn Hồng Phương, Vũ Hải Yến (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận Gò
Tác giả: Ngô Toại Chương, Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phương pháp học tập hiệu quả môn học luật tố tụng hình sự trong chương trình đào tạo cử nhân luật
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hằng, , , [và những người khác], Vũ Anh Sao(GVHD),
Mô tả vật lý: 40tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 340.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
IELTS : Practice Tests 1 with answers /
Tác giả: James Milton, Huw Bell, Peter Neville, Nguyễn Thành Yến (giới thiệu),
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Châu Á vận hành như thế nào? thành công và thất bại của khu vực năng động nhất thế giới = How Asia
Tác giả: Joe Studwell, Nguyễn Thuỵ Khánh Chương (dịch),
Mô tả vật lý: 536tr ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 338.95
ISBN: 9786049462672
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
IELTS : Practice Tests 2 with answers /
Tác giả: James Milton, Huw Bell, Peter Neville, Nguyễn Thành Yến (giới thiệu),
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tìm hiểu rup và viết chương trình ứng dụng quản lý thông tin dự án phần mềm /
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Tú, Hoàng Duy Khoa, Nguyễn Chánh Thành giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Kỹ thuật lập trình Game trong Java /
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Bùi Phú Cường, ,
Mô tả vật lý: 405 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xây dựng chương trình giáo dục môi trường cho một số trường thcs trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh
Tác giả: Nguyễn Thị Dung, Lê Thị Vu Lan (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7007
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn