Trang 1 trong 143 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế VP E.Tower 3 /
Tác giả: Nguyễn Thành Tiến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế đường qua hai điểm K-H /
Tác giả: Nguyễn Tiến Thành,
Mô tả vật lý: 180tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu trích ly pectin từ vỏ thanh long bằng phương pháp vi sóng /
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Kiều,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.25
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kinh doanh theo mạng :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu và khảo sát một số phương pháp tiền xử lý thụ phẩm gỗ với mục đích lên men thành cồn sinh
Tác giả: Trương Kỳ Văn,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 662.6692
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy phép xây dựng tại ủy ban nhân dân quận Bình tân, thành
Tác giả: Phạm Văn Lặng,
Mô tả vật lý: 131tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 354.64
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kinh doanh quốc tế 2 /
Tác giả: Trần Thị Trang,
Mô tả vật lý: 120tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 337
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khoa Công nghệ Thông tin đối với chất lượng dịch
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tiến,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH NOBLAND Việt Nam /
Tác giả: Châu Trương Tú Trân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quan hệ công chúng lý luận và thực tiễn =
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền,
Mô tả vật lý: 266tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH