Trang 1 trong 140 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khoa Công nghệ Thông tin đối với chất lượng dịch
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tiến,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế VP E.Tower 3 /
Tác giả: Nguyễn Thành Tiến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH NOBLAND Việt Nam /
Tác giả: Châu Trương Tú Trân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế đường qua hai điểm K-H /
Tác giả: Nguyễn Tiến Thành,
Mô tả vật lý: 180tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy phép xây dựng tại ủy ban nhân dân quận Bình tân, thành
Tác giả: Phạm Văn Lặng,
Mô tả vật lý: 131tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 354.64
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quan hệ công chúng lý luận và thực tiễn =
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền,
Mô tả vật lý: 266tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 659.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghiên cứu và khảo sát một số phương pháp tiền xử lý thụ phẩm gỗ với mục đích lên men thành cồn sinh
Tác giả: Trương Kỳ Văn,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 662.6692
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu trích ly pectin từ vỏ thanh long bằng phương pháp vi sóng /
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Kiều,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.25
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kinh doanh quốc tế 2 /
Tác giả: Trần Thị Trang,
Mô tả vật lý: 120tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 337
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh doanh theo mạng :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn