Trang 1 trong 88 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing- Mix tại công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Đất
Tác giả: Lê Thị Thùy Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH ESPRINTA Việt Nam /
Tác giả: Trần Thị Hường,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại NH TMCP
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thiện,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại xí nghiệp khí Vietsovpetro đến năm
Tác giả: Phạm Thu Huyền,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Câu lạc bộ thanh niên Nam Sài Gòn /
Tác giả: Vũ Nguyễn Thiên Thanh,
Mô tả vật lý: 34tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp hoàn thiện năng lực hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty thí nghiệm điện lực
Tác giả: Trần Thị Bảo Trang,
Mô tả vật lý: 119 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu hoàn thiện môi hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển thị
Tác giả: Trần Văn Út,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoàn thiện mô hình quản lý tập đoàn dầu khí Việt Nam giai đoạn 2015-2020 /
Tác giả: Đào Đức Vinh,
Mô tả vật lý: 133tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.046
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích tác động của chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam từ 2012 đến nay /
Tác giả: Hồ Nguyễn Thiên Phúc,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.456
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Xác định kết quả kinh doanh tại CT TNHH May Mặc Thiên Hà Phát /
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn