Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn kết của cán bộ, nhân viên tại bệnh viện quân đoàn 4
Tác giả: Cao Thị Thanh Trúc,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoạt động của logistics 3PL của các doanh nghiệp logistics Việt Nam giai đoạn 2008-2012 và định
Tác giả: Đoàn Thị Thắm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức giai đoạn 2012 - 2020 /
Tác giả: Lê Thị Quỳnh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Coast Phong Phú /
Tác giả: Đoàn Minh Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng ô nhiễm tiếng ồn trên 2 trục đường Điện Biên Phủ và 3-2 một số kiến nghị ban đầu về biện
Tác giả: Nguyễn Chí Tài,
Mô tả vật lý: 107 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý tài nguyên nước mặt tại lưu vực sông Ba Đoạn chảy
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hằng,
Mô tả vật lý: 127tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 333.914223
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp phát triển “phong trào sinh viên 5 tốt” cho sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Nguyên,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 378.1981
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số độc chất kim loại nặng (Pb2+, Cd2+) lên quá trình sinh trưởng và
Tác giả: Nguyễn Thị Đoan,
Mô tả vật lý: 146 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tri thức dân gian của người chăm về dinh dưỡng của phụ nữ giai đoạn mang thai cho con bú :
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt,
Mô tả vật lý: 232tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786047867028
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phó từ tiếng Nhật /
Tác giả: Nguyễn Trí Dũng,
Mô tả vật lý: 42tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 495.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn